Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2015 рік

04.04.2016

В Україні за 2015 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось близько 48 млн. м3 побутових відходів, або близько 10 млн. тонн, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 9 тис. га.

Збирання побутових відходів.

Понад 77% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

Найгірший показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Черкаській області, який складає 62%.

Завдяки впровадженню в 398 населених пунктах роздільного збирання побутових відходів, роботі 20 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 5,93% побутових відходів, з них: 2,73 % спалено, а 3,2% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

Полігони побутових відходів.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 967 од. (16%), а 1459 од. (24%)  не відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота з паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З 2291 сміттєзвалища, які потребують паспортизації, у 2015 році фактично паспортизовано 446 од. (потребує паспортизації 31 % сміттєзвалищ від їх загальної кількості).

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Кіровоградській області – 74% від загальної кількості полігонів в області та Запорізькій області  – 72 %.

З 593 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 37 од. (9% потребує рекультивації).

Найбільша кількість полігонів, які потребують рекультивації, у Закарпатській області – 68 % від загальної кількості полігонів в області та Хмельницькій області – 42 %.

Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 524 одиниці. Найбільша потреба у будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області – 49 одиниць та у Київській області – 42 одиниці.

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляється близько 28 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу понад 1 тис. га, з них ліквідовано у 2015 році майже 27 тис несанкціонованих звалищ площею 0,9 тис. га.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Так, у 2015 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1125 організацій, в тому числі 279 приватної власності (25%). Найбільша кількість підприємств приватної форми власності у цій сфері у м. Києві (83%), у Сумській області (52%) та Чернівецькій області (51%).

Чисельність працюючих у сфері поводження з побутовими відходами складає понад 15 тис. осіб.

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає понад 3,4 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2015 році складає 67%. Найменший відсоток зношеності сміттєвозів у Полтавській області (42%).

Фінансування сфери поводження з побутовими відходами

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить близько 57,65 грн./м3, у тому числі за захоронення – 17,15 грн./м3. Середній тариф на поводження з побутовими відходами для населення становить понад 48 грн./м3, у т.ч. за захоронення – близько 15 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 2015 році складає понад 1,8 млрд. грн.

Обсяг сплачених послуг складає понад 1,65 млрд. грн. (92% від наданих послуг).

Сума пільг населенню у наданні послуг з вивезення побутових відходів за розрахунками підприємств склала 49 млн. грн., а фактично відшкодовано 43 млн. грн. (87%).

На дотаційне фінансування розвитку та утримання санітарної очистки у 2015 році було виділено понад 220 млн. гривень. Найбільші обсяги фінансування сфери поводження з побутовими відходами відмічено у Житомирській області (близько 18 млн. грн.) та Чернігівській області (16 млн. грн.).

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами в 2015 році складає 413 млн. грн., з них з оплати праці понад 9 млн. грн. Найбільша кредиторська заборгованість з оплати праці у м. Києві.

Дебіторська заборгованість у 2015 році складає майже 557 млн. грн., з них заборгованість населення майже 385 млн. грн., бюджетних організацій – 39 млн. грн.

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 30) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів відноситься до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Основними чинниками, що сприяють такому стану сфери поводження з побутовими відходами є неврегульованість на законодавчому рівні положень щодо встановлення тарифів та оплати послуг з перероблення та захоронення побутових відходів і невиконання місцевою владою вимог, визначених Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про відходи» в частині недостатнього фінансування розвитку і утримання об’єктів галузі, встановлення економічно – обґрунтованих тарифів, норм надання послуг з вивезення побутових відходів та організації належного контролю за перевезенням побутових відходів і використанням полігонів та сміттєзвалищ. В той же час, органи місцевого самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають, з впровадженням сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами.

Повернутися вгору