Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 рік

21.03.2017

В Україні за 2016 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось понад 49 млн. м3 побутових відходів, або близько 11 млн. тонн, які захоронюються на 5,5 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 9 тис. га.

Збирання побутових відходів.

Понад 78% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

Найгірший показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Волинській та Луганській областях, який складає 61%.

Завдяки впровадженню в 575 населених пунктах роздільного збирання побутових відходів, роботі 22 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 5,8% побутових відходів, з них: 2,71 % спалено, а 3,09% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

Полігони побутових відходів.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 305 од. (5,6%), а 1646 од. (30%)  не відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота з паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З 1551 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2016 році фактично паспортизовано 380 од. (потребує паспортизації 21 % сміттєзвалищ від їх загальної кількості).

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Дніпропетровській області – 66% від загальної кількості полігонів в області та Запорізькій області  – 57 %.

З 509 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 86 од. (7,7% потребує рекультивації).

Найбільша кількість полігонів, які потребують рекультивації, у Закарпатській області – 66 % від загальної кількості полігонів в області.

Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 433 одиниці. Найбільша потреба у будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області – 51 одиниць та Запорізькій області – 42 одиниці.

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляється понад 27,5 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу 1,2 тис. га, з них ліквідовано у 2016 році понад 27,4 тис несанкціонованих звалищ площею 1,1 тис. га.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Так, у 2016 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1143 організацій, в тому числі 292 приватної власності (26%). Найбільша кількість підприємств приватної форми власності у цій сфері у м. Києві (83%) та Закарпатській області (58%).

Чисельність працюючих у сфері поводження з побутовими відходами складає майже 16 тис. осіб.

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає понад 3,5 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2016 році складає 66%. Найменший відсоток зношеності сміттєвозів у Полтавській та Хмельницькій областях (45%).

Фінансування сфери поводження з побутовими відходами

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить близько 65,3 грн./м3, у тому числі за захоронення – 19,45 грн./м3. Середній тариф на поводження з побутовими відходами для населення становить понад 54 грн./м3, у т.ч. за захоронення – понад 16 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 2016 році складає понад 2 млрд. грн.

Обсяг сплачених послуг складає понад 1,97 млрд. грн. (95% від наданих послуг).

Сума пільг населенню у наданні послуг з вивезення побутових відходів за розрахунками підприємств склала 59,8 млн. грн., а фактично відшкодовано 55,5 млн. грн. (93%).

На дотаційне фінансування розвитку та утримання санітарної очистки у 2016 році було виділено понад 451 млн. гривень. Найбільші обсяги фінансування сфери поводження з побутовими відходами відмічено у Харківській області (понад 148 млн. грн.) та Донецькій області (50 млн. грн.).

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами в 2016 році складає 430 млн. грн., з них з оплати праці понад 11 млн. грн. Найбільша кредиторська заборгованість з оплати праці у Донецькій області та м. Києві.

Дебіторська заборгованість у 2016 році складає майже 594 млн. грн., з них заборгованість населення майже 488 млн. грн., бюджетних організацій – 26 млн. грн.

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 30) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів відноситься до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Основними чинниками, що сприяють такому стану сфери поводження з побутовими відходами є неврегульованість на законодавчому рівні положень щодо встановлення тарифів та оплати послуг у сфері поводження з побутовими відходами і невиконання місцевою владою вимог, визначених Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про відходи» в частині недостатнього фінансування розвитку і утримання об’єктів галузі, встановлення економічно – обґрунтованих тарифів, норм надання послуг з вивезення побутових відходів та організації належного контролю за перевезенням побутових відходів і використанням полігонів та сміттєзвалищ. В той же час, органи місцевого самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають, з впровадженням сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами.

Повернутися вгору