Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2017 рік

12.04.2018

В Україні за 2017 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось близько 52 млн. м3 побутових відходів, або близько 10 млн. тонн, які захоронюються на 5,5 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 8,5 тис. га.

Збирання побутових відходів.

Понад 77% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

Найгірший показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Черкаській області – 62% та Одеській області – 61%.

Завдяки впровадженню в 822 населених пунктах роздільного збирання побутових відходів, роботі 25 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 6,6 % побутових відходів, з них: 2,48 % спалено, а 4,18 % побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

Полігони побутових відходів.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 309 од. (5,7%), а  1347 од. (25%)  не відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота з паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З 1953 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2017 році фактично паспортизовано 294 од. (потребує паспортизації 30 % сміттєзвалищ від їх загальної кількості).

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Чернігівській області – 75% від загальної кількості полігонів в області та Запорізькій області – 73 %.

З 550 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 74 од. (8,7% потребує рекультивації).

Найбільша кількість полігонів, які потребують рекультивації, у Закарпатській області – 76 % від загальної кількості полігонів в області.

Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 424 одиниці. Найбільша потреба у будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області – 51 одиниць, Закарпатській області – 43 одиниці та Запорізькій області – 42 одиниці.

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляється понад 30 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу 0,89 тис. га, з них ліквідовано у 2017 році понад 29,8 тис несанкціонованих звалищ площею 0,79 тис. га.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Так, у 2017 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1134 організацій, в тому числі 285 приватної власності (25%). Найбільша кількість підприємств приватної форми власності у цій сфері у м. Києві (86%) та Сумській області (56%).

Чисельність працюючих у сфері поводження з побутовими відходами складає понад 16 тис. осіб.

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає майже 3,8 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2017 році складає 67%. Найменший відсоток зношеності сміттєвозів у Полтавській області – 48%.

Фінансування сфери поводження з побутовими відходами

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить близько 80,96 грн./м3, у тому числі за захоронення – 24,13 грн./м3. Середній тариф на поводження з побутовими відходами для населення становить понад 68,6 грн./м3, у т.ч. за захоронення – майже 20,5 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 2017 році складає понад 2,7 млрд. грн.

Обсяг сплачених послуг складає понад 3 млрд. грн.

Сума пільг населенню у наданні послуг з вивезення побутових відходів за розрахунками підприємств склала 91,4 млн. грн.,  а фактично відшкодовано 85,9 млн. грн. (94%).

На дотаційне фінансування розвитку та утримання санітарної очистки у 2017 році було виділено майже 982 млн. гривень. Найбільші обсяги фінансування сфери поводження з побутовими відходами відмічено у Донецькій області (186 млн. грн.) та у місті Києві (понад 178 млн. грн.).

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами в 2017 році складає 465 млн. грн., з них з оплати праці понад 16 млн. грн. Найбільша кредиторська заборгованість з оплати праці у Донецькій області та м. Києві.

Дебіторська заборгованість у 2017 році складає понад 757 млн. грн., з них заборгованість населення понад 585 млн. грн., бюджетних організацій – 26 млн. грн.

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 30) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів відноситься до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Основними чинниками, що сприяють такому стану сфери поводження з побутовими відходами є невиконання місцевою владою вимог, визначених Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про відходи» в частині недостатнього фінансування розвитку і утримання об’єктів галузі, встановлення економічно – обґрунтованих тарифів, норм надання послуг з вивезення побутових відходів та організації належного контролю за перевезенням побутових відходів і використанням полігонів та сміттєзвалищ. В той же час, органи місцевого самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають, з впровадженням сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами.

Повернутися вгору