Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік

29.06.2021

В Україні за 2020 рік утворилось понад 54 млн. м3 побутових відходів, або понад 10 млн. тонн, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею майже 9 тис. га.

Збирання побутових відходів.

Майже 79% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

Найгірший показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Кіровоградській області – 64,8% та у Житомирській області – 65,3%.

Завдяки впровадженню, в 1725 населеному пункті роздільного збирання побутових відходів, роботі 34 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 6,3 % побутових відходів, з них: 1,7 % спалено, а 4,6 % побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії.

Полігони побутових відходів.

За експертними оцінками на 26 полігонах України влаштовано системи вилучення біогазу та  експлуатуються установки для виробництва електроенергії, потужність яких досягла 30 МВт. Кількість утилізованого біогазу у 2020 році склала 64.0 млн м3 (50% метана). Кількість виробленої у 2020 році електроенергії  – 112.3 ГВт*год.

Разом з тим, кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 261 од. (4,3%), а 868 од. (14%)  не відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота з паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З 1542 сміттєзвалища, які потребують паспортизації, у 2020 році фактично паспортизовано 93 одиниці (потребує паспортизації 23,9 % сміттєзвалищ від їх загальної кількості).

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Житомирській області – 243 одиниці, у Дніпропетровській області – 147 одиниць та у Чернігівській області – 132 одиниці.

З 424 сміттєзвалища, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 24 одиниці.

Найбільша кількість полігонів, які потребують рекультивації, у Одеській області  – 82 одиниці та у Закарпатській області – 59 одиниць.

Потреба у будівництві нових полігонів складає 318 одиниць. Найбільша потреба у будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області – 42 одиниці.

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, у звітному році виявлено 22,6 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу 0,56 тис. га, з них ліквідовано у 2020 році 21,7 тис несанкціонованих звалищ площею 0,53 тис. га.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Так, у 2020 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1190 організацій, в тому числі 264 приватної власності (22%). Найбільша кількість підприємств приватної форми власності у цій сфері у м. Києві (94%) та Закарпатській області (55%).

Чисельність працюючих у сфері поводження з побутовими відходами складає понад 18,4 тис. осіб.

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає майже 3,9 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2020 році складає 62%. Найменший відсоток зношеності сміттєвозів у Полтавській та Рівненській областях – 45%.

Фінансування сфери поводження з побутовими відходами

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить майже 130 грн./м3, у тому числі за захоронення – 42 грн./м3. Середній тариф на поводження з побутовими відходами для населення становить 111,7 грн./м3, у т.ч. за захоронення – 37,8 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 2020 році складає понад 5,2 млрд. грн.

Обсяг сплачених послуг складає майже 4,9 млрд. грн.

Сума пільг населенню у наданні послуг з вивезення побутових відходів за розрахунками підприємств склала 55,3 млн. грн., а фактично відшкодовано 52,7 млн. грн. (95%).

На дотаційне фінансування розвитку та утримання санітарної очистки у 2020 році було виділено майже 1 млрд. гривень. Найбільші обсяги фінансування сфери поводження з побутовими відходами відмічено у Харківській області (понад 378 млн. грн.) та у місті Києві (понад 292 млн. грн.).

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами в 2020 році складає 563 млн. грн., з них з оплати праці майже 44 млн. грн. Найбільша кредиторська заборгованість з оплати праці у Донецькій області та м. Києві.

Дебіторська заборгованість у 2020 році складає 1,79 млрд. грн., з них заборгованість населення майже 1,6 млрд. грн., бюджетних організацій – 0,035 млрд. грн.

Основними чинниками, що сприяють такому стану сфери поводження з побутовими відходами, стримують впровадження сучасних методів та технологій є недостатність фінансування, яке здійснюється загалом за рахунок коштів споживачів послуг та витрат з місцевих бюджетів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ.

На законодавчому рівні до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, встановлення тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами, організація роздільного збирання корисних компонентів цих відходів.

З метою створення належної системи та будівництва інфраструктури для ефективного поводження з відходами важливим кроком є об’єднання територіальних громад.

Повернутися вгору