Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2021 рік

19.05.2022

В Україні за 2021 рік утворилось понад 51 млн. м3 побутових відходів, або понад 10 млн. тонн, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею майже 9 тис. га.

Збирання побутових відходів.

Майже 79% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

Завдяки впровадженню, в 1725 населеному пункті роздільного збирання побутових відходів, роботі 34 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 7,64% побутових відходів, з них: 1,14% спалено, а 6,5% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії.

Полігони побутових відходів.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 230 од. (3,8%), а 824 од. (13,8%)  не відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводилась робота з паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З 1489 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2021 році фактично паспортизовано 48 одиниць (потребує паспортизації 24% сміттєзвалищ від їх загальної кількості).

З 371 сміттєзвалища, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 29 одиниць.

Потреба у будівництві нових полігонів складає 288 одиниць.

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, у звітному році виявлено 26,8 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу 0,6 тис. га, з них ліквідовано у 2021 році 25,5 тис несанкціонованих звалищ площею 0,38 тис. га.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Так, у 2021 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1096 організацій, в тому числі 227 приватної власності (21%).

Чисельність працюючих у сфері поводження з побутовими відходами складає майже 17,7 тис. осіб.

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає майже 3,7 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2021 році складає 62%.

Фінансування сфери поводження з побутовими відходами

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить 147,5 грн./м3, у тому числі за захоронення – 45,7 грн./м3. Середній тариф на поводження з побутовими відходами для населення становить 129 грн./м3, у т.ч. за захоронення – 41 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 2021 році складає понад 5,15 млрд. грн.

Обсяг сплачених послуг складає 5,1 млрд. грн.

Сума пільг населенню у наданні послуг з вивезення побутових відходів за розрахунками підприємств склала 36 млн. грн., а фактично відшкодовано 32,97 млн. грн. (94,3%).

На дотаційне фінансування розвитку та утримання санітарної очистки у 2021 році було виділено більше 1,8 млрд. гривень.

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами в 2021 році склала 619 млн. грн., з них з оплати праці майже 47 млн. грн.

Дебіторська заборгованість у 2021 році складає 1,26 млрд. грн., з них заборгованість населення понад 1 млрд. грн., бюджетних організацій – 0,025 млрд. грн.

На законодавчому рівні до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить вирішення питань поводження з побутовими відходами, встановлення тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами, організація роздільного збирання корисних компонентів цих відходів.

Основними чинниками, що сприяють такому стану сфери поводження з побутовими відходами, стримують впровадження сучасних методів та технологій є недостатність фінансування, яке здійснюється загалом за рахунок коштів споживачів послуг та витрат з місцевих бюджетів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ.

Повернутися вгору