Про оформлення протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку (у частині заповнення графи «Документ, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення»)

17.01.2019

Відповідно до статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон № 417) рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався»), за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

Форма протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку затверджено наказом Мінрегіону від 25.08.2015 № 203 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2015 за № 1083/77528).

Враховуючи зазначені вище вимоги Закону № 417 вказана форма містить, зокрема графу «документ, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення».

Документ (від. лат. documentum) — це в дослівному перекладі зразок, посвідчення, доказ, письмовий акт, який може слугувати доказом юридичних відносин або фактів, що породжують правові відносини. У повсякденному житті «документ — це засіб фіксації відомостей про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини»

У юридичних (правових) відносинах поняття документ застосовується у значенні «офіційний (чи державний) правовий акт, який підтверджує встановлення певних відносин, що стосуються виникнення, доказу чи виконання прав. Документ мусить мати юридичне значення, підтверджувати правове становище людини, бути засобом доказу в суді, свідчити про певні зобов’язання юридичних осіб».

У термінологічному словнику слово «реквізит» подається як обов’язковий елемент офіційного документа. Це означає, що реквізити проставляються лише на офіційних документах. У національному стандарті України ДСТУ 2732-2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення» під реквізитом розуміється інформація, зафіксована на службовому документі для його ідентифікації, організації обігу і (або) надання йому юридичної сили.

При цьому, графа «документ, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення» не містить вимоги щодо визначення даних, які ідентифікують вказаний документ.

Враховуючи вказане, відсутність реквізитів (або навпаки їх наявність) документу, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення, не є підставою (за умови дотримання іншого) для визнання протоколу зборів співвласників таким, що не відповідає формі, затвердженій наказом Мінрегіону від 25.08.2015 № 203.

Додатково повідомляємо, що загальні засади та підстави набуття права власності визначає глава 24 Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 328 цього Кодексу право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (приватизація, міна, купівля-продаж, дарування, спадкування та ін.).

Повернутися вгору