Щодо питання експлуатації та визначення втрат в теплових мереж

27.12.2016

Пунктом 5.1 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» (далі – ДБН) визначено, що розвиток систем теплопостачання населених пунктів, районів та інших адміністративно-територіальних утворень здійснюються згідно зі схемами теплопостачання, затвердженими місцевими органами виконавчої влади у встановленому порядку. Періодичність перегляду схем теплопостачання – раз на                  5 років.

У пункті 5.3 ДБН наведено, що при проектуванні теплової мережі максимальні теплові потоки на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання житлових, громадських та виробничих споруд повинні відповідати проектній і конструкторській документації.

Трасу та спосіб прокладання теплової мережі слід проектувати згідно з нормами цього ДБН, ДБН В.2.5-22, ДСТУ-Н Б В.2.5-35 та іншими нормативними документами з урахуванням методик виробника та постачальника елементів теплової мережі.

При проектування теплової ізоляції слід виконувати вимоги СНиП 2.04.14, а також вимоги до теплової ізоляції, передбачені чинними нормативно-правовими документами.

На підставі вимог пункту 5.2.7 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, керівники суб’єктів господарювання, особи, відповідальні за загальний стан теплового господарства та технічний стан і безпечну експлуатацію теплових установок і мереж, повинні забезпечити:

  • технічно справний стан теплових установок і мереж, іншого устаткування, яке належить до теплового господарства суб’єкта господарювання;
  • експлуатацію та обслуговування теплових установок і мереж відповідно до вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, користування тепловою енергією та пожежної безпеки, інших нормативних документів;
  • недопущення неефективного використання та необґрунтованих втрат теплової енергії;
  • впровадження енергоощадної техніки і технологій;
  • розроблення та впровадження прогресивних норм витрати теплової енергії, систематичне зниження фактичних питомих витрат тепла.

Відповідно до пункту 3.1.8. КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні», при неможливості визначення втрат теплоти в теплових мережах на підставі випробувань, тимчасово до їх проведення допускається приймати величину згаданих втрат в частках від відпущеної теплоти, а саме:

–  при протяжності теплотраси до 300 м – 1% на кожні 100 м теплотраси;-  при протяжності теплотраси до 500 м – 2,9% на всю протяжність теплотраси;-  при протяжності теплотраси до 1000 м – 4,8% на всю протяжність теплотраси;-  при протяжності теплотраси понад 1000 м – 0,6% на кожні 100 м теплотраси після 1000 м, але не більше 13% на всю довжину.Протяжність теплових мереж від будівель до котельні або бойлерної приймається за даними проектів теплових мереж або вимірюється в натурі.

    Повернутися вгору