Використання даних технічних паспортів при розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

28.01.2016

Відповідно до вимог Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (із змінами) (далі – Порядок), при розрахунку витрат з прибирання прибудинкової території, прибирання сходових кліток, вивезення побутових відходів та інших послуг враховуються площі, які зазначені у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку), квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку).

При цьому Порядком передбачено, що якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, то застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду.

Реалізація цієї норми Порядку на практиці має здійснюватися з урахуванням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за  № 927/11207 (далі – Правила).

Так, відповідно до Правил передбачено обов’язковість технічного обслуговування жилих будинків.

Система технічного огляду жилих будинків, згідно з вказаними Правилами, включає проведення планових та позапланових оглядів.

Планові огляди житлових будинків розподіляються на загальні та профілактичні.

Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень будинку, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо їх усунення, а також визначення готовності будинків до експлуатації в наступний період. Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік – навесні та восени (весняний та осінній огляди).

Пунктом 2.1.3 Правил визначено, що загальний огляд здійснюється комісією, до складу якої входять відповідні спеціалісти виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та представники громадських організацій, правління ЖБК та ОСББ. У разі необхідності до складу комісій можуть включатися спеціалісти – експерти проектних інститутів та спеціалізованих організацій.

Отже, якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, то виконавцем цих послуг можуть бути проведені відповідні обміри житлового фонду, результати яких, у свою чергу, будуть зафіксованими в актах, складених або у рамках проведення загального огляду, згідно з вищезазначеними Правилами, або під час окремого огляду, метою якого є визначення технічних характеристик приміщень будинку чи гуртожитку.

При складанні таких актів рекомендуємо в обов’язковому порядку залучати представників відповідних житлових будинків (споживачів послуг), а також органів місцевого самоврядування.

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до Правил технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок включено до складу технічної документації постійного зберігання.

Пунктом 1.2.1. Правил встановлено, що технічна документація корегується в міру зміни технічного стану будинку, переоцінки основних фондів, проведення його капітального ремонту або реконструкції, переобладнання, перепланування та зміни цільового призначення будинку, квартири (кімнати).

Повернутися вгору