План роботи Мінрегіону з виконання Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік

23.03.2016

з/п

Мета
та зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

I. НЕЗАЛЕЖНА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА

1. Безпека та впевненість
Національна безпека і обороноздатність України
Політика повернення (реінтеграція) Криму та Донбасу
30.

Відновлення та оновлення критичної житлово-комунальної, соціальної інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок конфлікту

реалізація проектів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства, соціальних об’єктів

Мінрегіон
Мінфін
кінцеві бенефіціари (обласні ради та інші органи місцевого самоврядування)

протягом року

своєчасне виконання та контроль за здійсненням заходів в рамках відповідних проектів

 

31.

Створення умов для відновлення та розбудова миру в східних регіонах України

розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми “Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України”

Мінрегіон
Державне агентство з питань відновлення Донбасу

до кінця року

прийняття відповідної постанови

 

 

32.

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, а також положень звіту спільної місії Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Світового банку “Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні”, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 797

утворення Ради з питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Мінрегіон
Державне агентство з питань відновлення Донбасу

 

перше півріччя

прийняття Кабінетом Міністрів відповідної постанови

 

33.

Розроблення та реалізація фінансової стратегії відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

створення Цільового фонду, спрощення процедур залучення позабюджетних коштів, спрямованих на відновлення та розбудову миру в східних регіонах України

 

Мінрегіон
Державне агентство з питань відновлення Донбасу

до кінця року

прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України

2. Ефективна держава
Реформа державного управління
2. Ефективна держава
Боротьба з корупцією
48.

Зменшення можливостей для корупції шляхом посилення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації

1)

створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних та забезпечення його функціонування

Державне агентство з питань електронного урядування

протягом року

створення і функціонування веб-порталу

Електронне урядування
50. Створення системи взаємодії, обміну інформацією на засадах електронного урядування

розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про єдину систему електронної взаємодії”

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мінекономрозвитку

грудень

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

51.

Вільний доступ до публічної інформації у формі відкритих даних

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання отримання публічної інформації у формі відкритих даних”

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мінекономрозвитку

вересень

прийняття відповідної постанови

 

52.

Створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні на період до 2020 року”

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку
інші центральні органи виконавчої влади

грудень

прийняття відповідного розпорядження

53.

Організація цілеспрямованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування для формування ефективної системи надання електронних послуг в Україні

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку системи надання електронних послуг в Україні”

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку
інші центральні органи виконавчої влади

червень

прийняття відповідного розпорядження

2)

розроблення проекту спільного наказу Мінекономрозвитку та Мінрегіону щодо порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мін’юст
Адміністрація Держспецзв’язку

червень

проведення державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін’юсті

54.

Актуалізація процесу впровадження Єдиного державного порталу адміністративних послуг

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 718 “Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг” та постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мін’юст

грудень

прийняття відповідних актів

 

2)

удосконалення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мін’юст

грудень

надання 20 адміністративних послуг в електронному вигляді

55.

Моніторинг, підтримка, координація роботи з виконання завдань та реалізації проектів розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування

запровадження інтерактивного інструменту забезпечення моніторингу, підтримки, координації роботи з виконання завдань та реалізації проектів розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування – порталу “Електронна Україна”

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України

вересень

проведення публічного моніторингу, підтримка, координація роботи з виконання завдань та реалізації проектів сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування з відповідним рейтингуванням та інформуванням громадськості, бізнесу і влади

56.

Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання, порушені у телефонних та електронних зверненнях громадян до державних органів; оптимізація роботи із зверненнями громадян в державних органах

створення Національного контактного центру (на базі державної установи “Урядовий контактний центр”)

Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мін’юст

грудень

початок функціонування Національного контактного центру

4. Енергетична незалежність

Нова якість житлово-комунальних послуг

86.

Надання споживачам права обирати надавачів житлово-комунальних послуг та створення ринкових умов господарювання для надавачів послуг з управління житлом

супроводження проекту Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (реєстраційний номер 1581-д) у Верховній Раді України

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

 

87.

Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води” (реєстраційний номер 3742) у Верховній Раді України

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

88.

Запобігання неконтрольованим промисловим скидам до водойм, створення умов для забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” (щодо удосконалення деяких положень) (реєстраційний номер 2772) у Верховній Раді України

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

89.

Запровадження оплати за фактично спожиті природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання

розроблення законопроекту щодо забезпечення обов’язкового комерційного обліку комунальних послуг

Мінрегіон
Держенергоефектив-ності

до 31 травня

схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

90.

Модернізація та оновлення житлово-комунальної інфраструктури за підтримки міжнародних фінансових організацій

реалізація проектів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства

Мінрегіон
Мінфін
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
облдержадміністрації

протягом року

своєчасне виконання та контроль за виконання заходів у рамках відповідних проектів

Енергоефективність. Енергосервіс
91. Виконання вимог ЄС щодо розвитку сфери енергоефективності

розроблення законопроекту про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

Мінрегіон
Держенерго-ефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

до 31 грудня

схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

 

92.

Виконання вимог ЄС щодо забезпечення енергетичної ефективності будівель

розроблення законопроекту про енергетичну ефективність будівель

Мінрегіон
Держенерго-ефективності

до 31 березня

схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

 

93.

Стимулювання залучення інвестицій в модернізацію об’єктів у сфері теплопостачання

1)

розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання

Мінрегіон
Держенерго-ефективності
НКРЕКП (за згодою)

до 30 червня

схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

 

2)

розроблення законопроекту щодо стимулювання розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії (відокремлення видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії)

Мінрегіон
Держенерго-ефективності
НКРЕКП (за згодою)

до 30 червня

схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

94.

Залучення приватних інвестицій до підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ

розроблення та подання Кабінетові Міністрів проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” щодо приведення його у відповідність із Законом України “Про публічні закупівлі”

Мінрегіон
Держенерго-ефективності

до 31 травня

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

95.

Забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” щодо удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

Мінрегіон
Держенерго-ефективності

до 30 червня

прийняття відповідної постанови

 

2.1) створення Фонду енергоефективності:

утворення міжвідомчої робочої групи щодо координації дій із створення та функціонування Фонду енергоефективності та подання нею пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування функціонування Фонду енергоефективності, порядку його фінансування, зокрема з урахуванням зменшення в майбутньому витрат на надання субсидій та спрямування відповідних коштів на здійснення заходів з енергоефективності

Мінрегіон
Держенерго-ефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
Мін’юст

I квартал

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного розпорядження

2.2)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо створення Фонду енергоефективності

Мінрегіон
Держенерго-ефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

II квартал

прийняття відповідної постанови

 

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про державну систему моніторингу показників енергетичного балансу Мінрегіон
Держенерго-ефективності
протягом року прийняття відповідної постанови
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про удосконалення порядку нормування паливно-енергетичних ресурсів Мінрегіон
Держенерго-ефективності
Мінекономрозвитку
протягом року прийняття відповідної постанови
5) розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах Мінрегіон
Держенерго-ефективності
протягом року прийняття відповідного розпорядження

Відновлювальна енергетика

96.

Підвищення рівня енергетичної незалежності шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі країни

1) супроводження законопроекту про внесення змін до Закону України “Про альтернативні джерела енергії” щодо віднесення теплових насосів до обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії у Верховній Раді України Мінрегіон
Держенерго-ефективності
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону

 

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” щодо стимулювання встановлення сонячних та вітрових електричних станцій на території приватних домогосподарств Мінрегіон
Держенерго-ефективності
до 1 вересня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

 

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо строку дії технічних умов Мінрегіон
Держенерго-ефективності
до 1 вересня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
4)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива

Мінрегіон
Держенерго-ефективності

протягом року

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

97.

Створення сприятливих законодавчих умов та скорочення бюрократичних процедур для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” щодо розвитку високоефективної когенерації”

Мінрегіон
Держенерго-ефективності

протягом року

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок надання гарантій походження енергії, виробленої у процесі когенерації Мінрегіон
Держенерго-ефективності
у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” щодо розвитку високо-ефективної когенерації” прийняття відповідної постанови
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження Мінрегіон
Держенерго-ефективності
у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів” прийняття відповідної постанови
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1307 “Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного” Мінрегіон
Держенерго-ефективності
у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративні послуги” прийняття відповідної постанови
5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1670 “Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки” Мінрегіон
Держенерго-ефективності
у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративні послуги” прийняття відповідної постанови
5. Українська національна ідентичність
Національний культурний продукт
121. Посилення впливу засобів фізичної культури і спорту на соціально-економічний розвиток регіонів

розроблення пропозицій щодо показників проведення оцінювання розвитку фізичної культури і спорту на регіональному рівні

Мінмолодьспорт
Мінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
грудень

перегляд та удосконалення показників моніторингу розвитку регіонів в частині доповнення показниками розвитку фізичної культури і спорту

Туристична Україна для українців та гостей
129. Формування та реалізація конкуренто-спроможних національного, регіонального та місцевого туристичних продуктів
1) забезпечення інфраструктурного та інформаційного облаштування об’єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендованих для відвідування туристами Мінінфраструктури
Мінкультури
Мінприроди
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади
протягом року кількість відремонтованих під’їзних шляхів, встановлених вказівників
2) створення інтерактивної бази даних, що включає інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси держави, придатні для використання в туризмі, в тому числі об’єкти історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендовані для відвідування туристами та для формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінкультури
Мінприроди
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади
протягом року доступна для використання інтерактивна база даних
II. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УСПІХУ
1. Децентралізація та регіональний розвиток
Створення ефективної системи управління регіональним розвитком
132. Удосконалення інструментів фінансування регіонального розвитку
1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку” Мінрегіон
Мінфін
до 1 травня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” Мінрегіон до 1 травня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196” Мінрегіон у шестимісячний строк після набрання чинності Законами України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку” та “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” прийняття відповідної постанови
4)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку”

Мінрегіон
Мінфін

протягом трьох місяців після підписання Додаткової угоди № 1 до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України

прийняття відповідної постанови

133.

Удосконалення системи планування регіонального розвитку

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки” Мінрегіон до 1 червня прийняття відповідної постанови
2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій і планів заходів Мінрегіон до 1 квітня видання відповідного наказу Мінрегіону
3) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо формування і виконання плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади Мінрегіон до 1 квітня видання відповідного наказу Мінрегіону
134.

Інституційне забезпечення регіонального розвитку

розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку”

Мінрегіон

до 1 квітня

прийняття відповідної постанови
Законодавче забезпечення процесу децентралізації
138. Підтримка та законодавчий розвиток змін до Конституції України щодо децентралізації влади
1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України” Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
Держгеокадастр
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади
у тримісячний строк після набрання чинності змінами до Конституції України щодо децентралізації влади схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція) Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
Держгеокадастр
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
у тримісячний строк після набрання чинності змінами до Конституції України щодо децентралізації влади схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
3)

розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про префектів”

Мінрегіон
Мін’юст
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

 

у тримісячний строк після набрання чинності змінами до Конституції України щодо децентралізації влади

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

 

 

Доступність та якість адміністративних послуг
139. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг
1) удосконалення вимог до центрів надання адміністративних послуг Мінекономрозвитку
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю
неурядових організацій
травень прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України
3) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо забезпечення фінансування центрів надання адміністративних послуг Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
березень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
Зміцнення та підвищення відповідальності місцевої влади
141. Зміцнення служби та підвищення відповідальності місцевої влади
1) супроводження проекту Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (реєстраційний номер 2489) у Верховній Раді України Мінрегіон
Нацдержслужба
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
до прийняття відповідного Закону внесення пропозицій до законопроекту та позиції щодо поправок
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України нормативно-правових актів на виконання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

Нацдержслужба
Мінрегіон
у шестимісячний строк після набрання чинності Законом прийняття відповідних актів
3) упорядкування системи оплати праці в органах місцевого самоврядування Мінсоцполітики
Мінфін
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя прийняття відповідного акта
4)

розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих актів щодо посилення відповідальності посадових осіб та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, що порушують законодавство та Конституцію України

Мінрегіон
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

перше півріччя

схвалення відповідних законодавчих актів та подання їх до Верховної Ради України

142.

Децентралізація системи держархбудконтролю

реалізація прийнятих нормативно-правових актів щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, надання організаційно-методичної допомоги місцевим органам влади з реалізації отриманих повноважень

Мінрегіон
Держархбудінспекція

до кінця року

передача повноважень у сфері архбудконтролю з державного на місцевий рівень

2. Формування громад
Формування спроможних громад та їх сталий розвиток
143. Удосконалення механізму формування спроможних територіальних громад та проведення моніторингу їх розвитку
1)

розроблення проектів законодавчих актів щодо затвердження перспективних планів, методики та порядку об’єднання, в тому числі в межах кількох районів, виборів старост, інших питань

Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

перше півріччя

схвалення Кабінетом Міністрів України законодавчих актів та подання їх до Верховної Ради України

2) коригування та внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
облдержадміністрації
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
протягом року прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів
3) надання організаційно-методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам у розробленні та реалізації стратегій соціально-економічного розвитку Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
березень затвердження Мінрегіоном методичних рекомендацій щодо підготовки проектів стратегій та програм соціально-економічного розвитку
4)

запровадження системи проведення моніторингу за станом перетворень в об’єднаних та інших територіальних громадах

Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
облдержадміністрації
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

квітень

отримання оперативної інформації про зміни, що відбуваються в громадах

144.

Оптимізація територіальної організації органів виконавчої влади

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про засади та порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою” Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держгеокадастр
Мін’юст
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення концепції оптимізації системи територіальної організації влади та утворення нової територіальної основи для розміщення органів виконавчої влади та інших державних органів Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
облдержадміністрації
перше півріччя прийняття відповідного розпорядження
Зміцнення ресурсної бази громад
146. Законодавче врегулювання питань передачі в комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності, здійснення контролю за використанням та охороною земель, усунення дублювання функцій з моніторингу
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками за межами населених пунктів, передачі в комунальну власність земель державної власності за межами населених пунктів об’єднаним територіальним громадам, передачі функцій із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; встановлення контролю за використанням та охороною земель як засобу виробництва і просторового базису розміщення продуктивних сил у сільському господарстві Мінрегіон
Держгеокадастр
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінагрополітики
Мін’юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
147.

Проведення секторальної децентралізації у сфері освіти

1) сприяння територіальним громадам (передусім 159 об’єднаним територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі закладів освіти МОН
Мінрегіон
облдержадміністрації
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя формування оптимальної мережі закладів освіти, в тому числі опорних шкіл
150. Проведення секторальної децентралізації у сфері охорони громадського порядку
1) підвищення спроможності громад у сфері охорони громадського правопорядку Мінрегіон
МВС
інші центральні органи виконавчої влади
протягом року запровадження в територіальних громадах дільничних поліцейських
2) супроводження законопроекту “Про муніципальну варту” (реєстраційний номер 2890) Мінрегіон
МВС
інші центральні органи виконавчої влади
протягом року запровадження в територіальних громадах дільничних поліцейських
3) запровадження в територіальних громадах (передусім 159 об’єднаних територіальних громадах) дільничних поліцейських Мінрегіон
МВС
інші центральні органи виконавчої влади
протягом року запровадження в територіальних громадах дільничних поліцейських
Громадський та урядовий контроль за місцевою владою
151. Удосконалення механізму публічного контролю за діяльністю посадових осіб та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, комунальним майном, земельними ресурсами
розроблення необхідних проектів законодавчих актів Мінрегіон
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
вересень схвалення Кабінетом Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів та подання їх до Верховної Ради України

III. ТУРБОТА ПРО КОЖНОГО

4. Гідна праця – основа підвищення соціального добробуту усіх громадян
Європейські стандарти у сфері праці
Субсидії
201.

Підвищення ефективності системи житлових субсидій

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо додаткового стимулювання одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг до здійснення енергоефективних заходів

Мінрегіон
Держенерго-ефективності
Мінсоцполітики
до 31 грудня прийняття відповідної постанови

Житло – добробут кожного

202.

Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”

виконання програми пільгового державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” Мінрегіон
Мінфін
протягом року фінансування заходів програми
5. Безпечне довкілля
220. Збільшення площі природоохоронних територій до середньоєвропейського рівня, формування національної екологічної мережі
2)

створення Чорнобильського радіоекологічного біосферного заповідника площею 227 тис. гектарів, створення нових та розширення території існуючих об’єктів природно-заповідного фонду в усіх областях України

Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
облдержадміністрації 
протягом року схвалення відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України, подання до обласних рад проектів рішень про створення нових та розширення існуючих об’єктів природно-заповідного фонду
IV. СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
1. Нова податкова: сервіс замість фіскального тиску
Електронні сервіси в ДФС
231.

Реформування автоматизованої системи аналізу ризиків та митного оформлення з метою розвитку митних ІТ-технологій для усунення суб’єктивних факторів у роботі митниць

1)

затвердження нових та удосконалення існуючих профілів ризиків, які спрямовані на виявлення високоризикових операцій та суб’єктів господарювання

ДФС
Мінфін
Державне агентство з питань електронного урядування
I–II квартали затвердження ДФС профілів ризиків
2. Ефективне регулювання
Скорочення/відміна дозволів, ліцензій
240. Законодавче визначення повноважень органів місцевого самоврядування щодо присвоєння поштових адрес, спрощення процедур у будівництві

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 3684) у Верховній Раді України

Мінрегіон до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону
244.

Встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму виправлення помилкових даних Мінрегіон III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
253. Приведення системи технічного регулювання у будівництві у відповідність із європейськими вимогами
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України “Про будівельні норми” Мінрегіон грудень схвалення відповідного законопроекту і подання до Верховної Ради України
2) формування нормативної бази у будівництві (розроблення будівельних норм та стандартів у будівництві – близько 100 документів) Мінрегіон грудень прийняття стандартів та затвердження будівельних норм
254.

Спрощення доступу до електричних мереж, законодавче визначення строків, порядку формування плати, доступу до інформації

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо спрощення приєднання до електричних мереж

Мінрегіон
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
3. Державний сервіс має бути електронним
Відкриті дані та електронні дані для населення
265. Переведення сервісів ДМС в електронну форму, переведення паперового документообігу в електронну форму
1)

вжиття заходів до переведення сервісів ДМС в електронну форму у межах видатків, врахованих для ДМС у Державному бюджеті України на 2016 рік

МВС
ДМС
Державне агентство з питань електронного урядування
IV квартал запровадження електронної черги на офіційному веб-сайті ДМС; автоматизація платежів за сервіси (можливість розрахуватися через термінали та он-лайн за допомогою платіжної картки); запровадження сервісу перевірки місця реєстрації особи на офіційному веб-сайті ДМС
2)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил здійснення реєстрації місця проживання, форми необхідних для цього документів та порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”

МВС
ДМС
Державне агентство з питань електронного урядування
I квартал прийняття відповідної постанови
4. Зроблено в Україні
Розвиток інфраструктури
324. Забезпечення гарантованих глибин суднового ходу на р. Дніпро

проведення державної будівельної експертизи проекту днопоглиблювальних робіт на р. Дніпро

Мінінфраструктури
Мінрегіон
протягом року замовлення державним підприємством водних шляхів “Укрводшлях” робіт з реалізації проекту

 

Земельна реформа

350.

Визначення комплексу організаційних заходів щодо розвитку та належного проведення земельної реформи

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку земельних відносин в Україні

Мінрегіон
Держгеокадастр
Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади
червень прийняття відповідного розпорядження
351.

Створення передумов для відкриття повноцінного ринку земель після закінчення строку дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення щодо запровадження на першому етапі (з 1 січня 2017 р.) продажу земель сільськогосподарського призначення державної власності, на другому (з 1 січня 2019 р.) – відкриття для продажу земель громадянами

Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінприроди
Держгеокадастр
березень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
352.

Виключення із законодавства норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів”

Мінрегіон
Мінприроди
Держгеокадастр
Мінагрополітики
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

 

353.

Врегулювання питання використання земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про вдосконалення механізму використання земель сільськогосподарського призначення державними підприємствами щодо запобігання передачі таких земель у користування третім особам та законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати за використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються

Мінрегіон
Держгеокадастр
Мінприроди
Мінагрополітики
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
354.

Встановлення прозорих процедур приватизації земель

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо можливості набуття у власність земельних ділянок через центри надання адміністративних послуг, затвердження розпорядником земель переліку земельних ділянок, які будуть безоплатно передаватися у власність та продаватися на аукціонах у співвідношенні 25:75

Мінрегіон
Держгеокадастр
Мінприроди
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
355.

Врегулювання проблемних питань щодо проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів та затвердження районними радами технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про оцінку земель” щодо встановлення строку для затвердження районними радами технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та застосування принципу мовчазної згоди у разі порушення таких строків

Мінрегіон
Держгеокадастр
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

 

356.

Проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про оцінку земель” щодо надання Кабінету Міністрів України повноважень стосовно прийняття рішення про проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та про її затвердження

Мінрегіон
Держгеокадастр
Мінагрополітики
червень схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України
357.

Завершення до 1 січня 2017 р. інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності

організація та забезпечення проведення в межах бюджетних асигнувань інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, насамперед земель державних підприємств, які належать до сфери управління Мінагрополітики та перебувають у віданні Національної академії наук

Мінрегіон
Мінфін
Держгеокадастр
Мінагрополітики
Національна академія наук (за згодою)
грудень інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності
358.

Забезпечення формування повних баз даних Державного земельного кадастру

проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності Мінрегіон
Держгеокадастр
до 30 грудня організація робіт з формування баз даних Державного земельного кадастру для його ефективного функціонування
359.

Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)

Мінагрополітики
Мінрегіон
до 30 травня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
360.

Запровадження мінімального строку дії договорів оренди земельних ділянок для закладення багаторічних насаджень на строк не менший за репродуктивний період культури

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України “Про оренду землі”

Мінагрополітики
Мінрегіон

до 30 листопада

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
РЕФОРМИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ, УКРАЇНА ЗМІНЮЄТЬСЯ
378. Забезпечення координації міжнародної технічної допомоги
6)

організаційно-аналітичне забезпечення участі Української Сторони у засіданнях робочих органів Організації економічного співробітництва і розвитку

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінрегіон
Мінінфраструктури
Міненерговугілля
Держстат
ДРС
Антимонопольний комітет
ДФС
Нацдержслужба
Мін’юст
Мінфін
протягом року участь у засіданнях відповідно до запрошень Організації економічного співробітництва і розвитку
379.

Забезпечення проведення ефективної боргової політики

2)

розроблення нових принципів щодо здійснення місцевих запозичень (гарантій) в умовах децентралізації

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон

III квартал

схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України

Повернутися вгору