Оприлюднено постанови Уряду «Про затвердження переліку категорій будівельної продукції» та «Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»

29.04.2021

На сайті Кабінету Міністрів України опубліковано постанову від 28 квітня 2021 р. № 426 «Про затвердження переліку категорій будівельної продукції». Перелік встановлює категорій будівельної продукції, щодо якої можуть розробляться національні документи з визначення прийнятності (в разі відсутності відповідних європейських документів щодо зазначеної категорії продукції) та надаються висновки про технічну прийнятність.

Це перший акт Уряду, направлений на практичну реалізацію положень Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку», який імплементує в Україні положення Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради та встановлює гармонізовані з європейськими умови розміщення будівельної продукції на національному ринку.

Також опубліковано постанову від 28 квітня 2021 р. № 427 «Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва». Постанова забезпечує відкритий доступ до інформації, що міститься у паспорті об’єкта будівництва для всіх заінтересованих сторін, зокрема органів державної влади (що здійснюють функції контролю та нагляду в визначеній сфері), органів місцевого самоврядування та громадянам.

Також передбачає, що виконання робіт з обстеження та паспортизації здійснюватимуть виконавці, що мають відповідну кваліфікацію (відповідальними виконавцями робіт за відповідним напрямом – персональна відповідальність), які можуть здійснювати свою діяльність самостійно або як працівники відповідних підприємств та установ.

Повернутися вгору