Стан галузі поховання в Україні за 2015 рік

14.04.2016

В Україні протягом 2015 року ритуальні послуги населенню надавали 527 ритуальних служб та 2316 суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на договірних засадах із ритуальними службами.

Протягом 2015 року в Україні ритуальними службами поховано майже 490 тис. померлих осіб, що становить 80% від загальної кількості померлих, яка за статистичними даними, наданими Державною службою статистики України за 2015 рік, становить 593 тис. осіб.

Ритуальними службами, що створені органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами відповідно до статей 8, 9 Закону України «Про поховання та похоронну справу», протягом минулого року надано населенню ритуальних послуг та реалізовано предметів ритуальної належності на загальну суму майже 848 млн.грн., що на 23% більше порівняно з 2014 роком.

Загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної належності населенню суб’єктами господарювання різних форм власності
у 2014 році склав 1,6 млрд. грн., з яких майже 53% надано ритуальними службами.

Зокрема, ритуальними службами реалізовано населенню предметів ритуальної належності на суму понад 473 млн.грн., з яких продано: 206 тис. трун на суму 175 млн.грн.; 754 тис. вінків на суму 96 млн.грн.; 41 тис. пам’ятників на суму 119 млн.грн.; 12 тис. огорож намогильних на суму
14 млн.грн. та інших предметів на суму понад 69 млн.грн.

Ритуальними службами надано ритуальних послуг населенню на суму 369 млн.грн., що на 18% більше, ніж у 2014 році, в тому числі: надано
184тис. послуг транспорту для обслуговування процесу поховання на суму
73 млн.грн.; викопано 248 тис. могил на суму 123 млн.грн.; установлено
30 тис. пам’ятників на суму 65 млн.грн., зокрема, 12 тис. пам’ятників із натурального каменю на суму 36 млн.грн. та 18 тис. пам’ятників із залізобетону на суму 29 млн.грн.; установлено 6 тис. огорож на суму
7 млн.грн. та надано інших ритуальних послуг на суму понад 90 млн.грн.

Водночас, понад 47% наданих ритуальних послуг та реалізованих предметів ритуальної належності забезпечуються підприємствами приватної форми власності.

Ритуальні послуги населенню протягом минулого 2015 року надавали 2316 суб’єктів господарювання різних форм власності на договірних засадах із ритуальними службами, з яких: 364 підприємство комунальної форми власності, 815 підприємства приватної форми власності та 1137 окремий підприємець.

Загальна чисельність приватних підприємств порівняно з 2014 роком збільшилась на 4%. Найбільша кількість суб’єктів господарювання в сфері ритуальних послуг відмічена в Дніпропетровській (231) та Київській (177) областях.

В населених пунктах України розміщено майже 32 тис. місць поховань, із яких благоустроєні 26 тис. місць поховань (81%). Повністю благоустроєні кладовища в Івано-Франківській (100%) та Чернівецькій (100%)  областях, в той час як в Київській області благоустроєні лише 16% кладовищ, а в Волинській області – 49%.

При цьому 3тис. місць поховань розташовані в містах та селищах та
29 тис. –  в сільській місцевості.

Водночас, із загальної кількості місць поховань в містах та селищах
2 тис. діючих та 1 тис. закритих, з яких благоустроєні 3 тис. місць поховань, що становить 100%; із загальної кількості місць поховань в сільській місцевості 26 тис. діючих та 3 тис. закритих, з яких благоустроєні лише 23 тис. місць поховань, що становить 82%.

На благоустрій місць поховань протягом 2015 року органами місцевого самоврядування виділено 147 млн. грн., що на 41% більше порівняно з 2015 роком, 53% цих коштів спрямовано на оплату праці персоналу.

На даний час в населених пунктах України існує необхідність в будівництві 551 місць поховань, при цьому поховано шляхом кремації 24 тис. померлих осіб, що складає лише 5% від загальної кількості похованих померлих. Поховання шляхом кремації здійснюються лише у містах Києві, Одесі та Харкові, де функціонують крематорії.

Разом з тим, в населених пунктах Одеської області поховано шляхом кремації понад 4 тис. осіб, що становить лише 17% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 31 нових місць поховань; в населених пунктах Харківської області поховано шляхом кремації 7 тис. осіб, що становить лише 21% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 45 нових місць поховань; у місті Києві поховано шляхом кремації 12 тис. осіб, що становить лише 54% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 3 нових місць поховань. Такий стан справ свідчить про неналежну увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів до поширення серед населення традиції організації поховання померлих шляхом кремації.

Середня вартість одного поховання в Україні за 2015 рік склала
3260 грн., що на 23% більше порівняно з 2014 роком (2653 грн.). Найвищий показник середньої вартості поховання відмічено в містах Києві (6795 грн.), Львівській (4100 грн.) та Житомирській (5607 грн.) областях, тоді як найнижчий – в Дніпропетровській (1807 грн.) області.

Наразі стан галузі поховання в Україні наведено без урахування даних тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зини проведення антитерористичної операції.

Разом з ти, як свідчить стан справ у галузі поховання, нині ще мають місце проблемні питання, що виникають внаслідок недостатньої уваги з боку органів місцевого самоврядування до дотримання положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», зокрема, щодо вирішення питань, спрямованих на удосконалення організації проведення поховання померлих, а саме: підвищення якості надання похоронних послуг та виготовлення предметів похоронної належності; створення конкурентного середовища та залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання різних форм власності; розвитку такого напрямку у галузі поховання, як кремація, зокрема приділення значної уваги такому виду поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, особливо у містах, де функціонують крематорії, що дозволило б вирішувати питання дефіциту земельних ресурсів для створення нових кладовищ у населених пунктах України; забезпечення належного виділення коштів, необхідних для благоустрою місць поховань, що дало б змогу здійснювати відповідні заходи по збереженню та охороні місць поховань, попередженню навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів і осквернення могил.

Так останнім часом до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства надходять численні звернення, як від громадських організацій – асоціацій у галузі поховання, так і від окремих суб’єктів господарювання у галузі поховання, що призводить до конфліктів на ринку ритуальних послуг, акцій протесту та створює соціальну напругу.

Враховуючи зазначене та з метою запровадження дієвих шляхів розв’язання проблемних питань Мінрегіоном України протягом 2015 року проведено низку нарад тимчасової Робочої групи з питань благоустрою населених пунктів та комунального обслуговування при Робочій групі з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства Мінрегіону щодо напрацювання переліку питань шляхом нормативного врегулювання питання реформування галузі поховання.

Повернутися вгору