Уряд затвердив Порядок управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

20.11.2019

Сьогодні на засіданні Уряду було затверджено постанову Кабінету Міністрів України «Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001)».

Постановою, зокрема, уповноважено Міністерство розвитку громад та територій України виконувати функцію Національного контактного пункту, а Державну аудиторську службу – функцію Національного органу контролю за реалізацією Дунайської транснаціональної програми.

Також, документом визначено Порядок функціонування національної системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми, а також основні поняття, що використовуються в Угоді, завдання та функції національних органів управління Програмою та права їх посадових осіб.

Крім того, Порядком визначається процедура контролю витрат українських партнерів під час реалізації проектів у рамках Програми, за результатами якої транснаціональні органи управління Програми приймають рішення щодо компенсації до 85 % таких витрат за рахунок коштів ЄС. Загальний обсяг коштів на компенсацію, виділений Україні для участі у Програмі, становить 5 млн євро.

Довідково

Документ підготовлено Мінрегіоном на виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми, а також пункту 7 Плану заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 337-р.

Постанова сприятиме реалізації міжнародних проектів за участі українських партнерів, зокрема, у соціально-економічній, енергетичній, культурній та екологічній сферах, що спрямовані на розвиток української частини Дунайського регіону.

Під час минулого конкурсного відбору проектів у рамках Програми було подано близько 50 проектів за участі українських партнерів. Станом на 01 липня 2019 року українські партнери за рахунок власних коштів приймають участь у реалізації 8 проектів, що пройшли конкурсний відбір. Загальна вартість таких проектів становить понад 16,6 млн. євро. До них відносяться:

1) Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Відновлення та управління екологічними коридорами в горах як зеленої інфраструктури в басейні Дунаю);

2) Boost potential of Young Innovators to pioneer change in energy efficiency inside Danube Macro-region (Підвищення потенціалу молодих іноваторів для впровадження змін в енергоефективності у Дунайському макрорегіоні);

3) Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region (Транснаціональне кластерне співробітництво у сфері агропродовольчих товарів, засноване на підході смарт-спеціалізації у Дунайському регіоні);

4) Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region (Підтримка спроможності сприяння підприємницькій діяльності в Дунайському регіоні);

5) Leveraging Finance 4 positive Social Change (Використання фінансів 4 позитивних соціальних змін);

6) Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (Сприяння інноваціям в Дунайському регіоні за допомогою знань у сфері машинобудування та управління правами інтелектуальної власності);

7) Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management (Система інформації, моніторингу та оцінки якості відкладень для підтримки транснаціональної співпраці для спільного управління водними ресурсами басейну Дунаю);

8) Information Sediment-quality, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management (Система інформації, моніторингу та оцінки якості відкладень для підтримки транснаціональної співпраці для спільного управління водними ресурсами басейну Дунаю).

Бенефеціарами є: Центр європейських ініціатив, Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Транскарпаття», Український гідрометеорологічний інститут, Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.

Повернутися вгору