Вдосконалено вимоги щодо використання програмного забезпечення для безперебійного функціонування автоматизованих систем органів державної влади

24.02.2016

Урядом вдосконалено вимоги щодо використання програмного забезпечення для безперебійного функціонування автоматизованих систем органів державної влади, посилення координації діяльності органів державної влади у сфері інформатизації з питань постачання, розроблення та технічна підтримка програмного забезпечення.

Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», розроблений Державним агентством з питань електронного урядування, схвалено 24 лютого під час засідання Уряду.

Прийняття постанови також сприятиме недопущенню розпорошення коштів державного бюджету та сплати роялті (відрахування відсотків автору від сплати за надані від імені держави послуги) та забезпечить прозорий механізм обліку державних електронних інформаційних ресурсів.

За інформацією Державного агентства з питань електронного урядування, за результатами проведеного аудиту було встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на електронні реєстри та інші інформаційні ресурси (програмне забезпечення), що використовуються в роботі органів державної влади, і які створено повністю та/або частково за рахунок коштів державного бюджету, здебільшого належать органам державної влади та державним підприємствам, що входять до сфери управління органів державної влади, що є позитивним моментом.

Разом з тим, інша частина прав інтелектуальної власності на електронні реєстри та інші інформаційні ресурси (програмне забезпечення), що використовуються в роботі органів державної влади, належить розробникам ресурсу (комерційним фірмам), або перебуває у спільній власності органу державної влади/державного підприємства/розробника ресурсу, тощо.

Повернутися вгору